Shinchoku

Data-driven process improvement for sustainable manufacturing

Onze visie

Industrie 4.0, of Smart Industry, is de volgende fase in het verbeteren van de manier waarop we dingen ontwerpen en produceren. Na automatisering, stoom en elektriciteit gaat Industrie 4.0 over digitalisering in productie. Bij Shinchoku zien we dit als het aan het werk zetten van rekenkracht en slimme algoritmen om productieprocessen te verbeteren. Wij verzamelen gegevens van bestaande productielijnen en gebruiken die gegevens om verbeteringen van produc-tieprocessen te voorspellen en te definiëren. Wat die verbeteringen zijn, hangt vol-ledig af van de behoeften van een individuele fabriek, maar de aanpak is voor allemaal hetzelfde - ongeacht of een fabriek verbeteringen nodig heeft op het gebied van efficiëntie, doorvoer, betrouwbaarheid of duurzaamheid. 

Vooral dit laatste is belangrijk: de behoeften van de mens hebben geleid tot de industriële wereld die we in de afgelopen twee eeuwen hebben gecreëerd, ten koste van natuurlijke hulpbronnen, planten en dieren. Om van deze vooruitgang echte vooruitgang (Shinchoku) te maken, is het ons doel om elk van onze klanten in staat te stellen duurzamer te produceren.

Waar staat u op de weg naar Smart Industry?

Een heldere kijk op de toekomst

Het streven naar een duurzame wereld voor onze volgende generatie is een langzaam en continu proces dat de productiepijlers in fabrieken doet schudden en ons dagelijks leven op verschillende niveaus beïnvloedt. 

Traceerbaarheid van de inventaris

Herbewerking en afvalvermindering

Smart Industry - Improving the numbers or disrupting?

13 May 2022

It’s 9PM on a Friday evening. I walk over to the kitchen counter, press a few buttons. A plate of biscuits and a glass of orange juice appear, which I take to the living room. 

On the dashboard of my factory

3 May 2022

Circa un anno fa, tre olandesi e un’italiana si sono incontrati… non è una barzelletta ma la nascita del progetto Shinchoku. 

On the dashboard of my factory

31 March 2022

Now we can start improving our production facility, be more effective, reduce waste and energy consumption and be best in class.

Data-driven process improvement for sustainable manufacturing

Contact

Stille Wille 45
5091WB Oost- West- en Middelbeers
Nederland

+31 625319743
info@shinchoku.eu
www.shinchoku.eu