Shinchoku levert zowel advies als concrete oplossingen. Hieronder vind u een overzicht van onze missie en onze dienstverlening.

De missie van Shinchoku is drieledig:

 • Vooruitgang boeken in de productie door fabrikanten te helpen de gegevens uit hun productiesystemen te gebruiken om hun productieprocessen te verbeteren
 • Creeëren en borgen van een goede werk- en leefomgeving voor de mensen die bij de fabrikanten en bij Shinchoku zelf werken
 • Vooruitgang boeken bij het herstellen van de schade die wij mensen hebben toegebracht aan onze natuurlijke habitat, de planeet aarde.

Dit vertaalt zich in een reeks diensten die wij als bedrijf leveren. Zoals alles is ook dit dienstenpakket aan vooruitgang onderhevig en zal het dus mettertijd evolueren. Vooruitgang creëren betekent immers het verleden achter je laten en elke stap voorwaarts creëert een nieuw verleden.

De diensten zijn vooralsnog onderverdeeld in drie gebieden:

 • Analyse en advies - Deze groep diensten richt zich op het bieden van een onafhankelijke analyse van de situatie aan fabrikanten, en advies over hoe zij zelf of met hulp van anderen, waaronder Shinchoku, verder kunnen gaan
 • Gegevensverzameling en -analyse - Hier richten we ons meer op het daadwerkelijk verzamelen van gegevens, inclusief de installatie van sensoren, software, gateways en dashboards waarmee fabrikanten hun proces en het effect van door hen aangebrachte wijzigingen kunnen monitoren
 • Automatisering van procesverbetering - Om vooruitgang echt te vergemakkelijken, is het zinvol om de kracht van Smart Industry volledig toe te passen door AI, Machine Learning en simulatie toe te passen om de impactanalyse van procesveranderingen te automatiseren voordat ze worden toegepast

Overal waar we in deze diensten verwijzen naar gegevens en informatie, kunnen deze gegevens afkomstig zijn uit alle drie de gebieden die onder onze bedrijfsmissie vallen. En omdat vooruitgang toewijding en transparantie vereist, zullen we waar nodig samenwerken met ons netwerk van deskundige partners om de vereiste kwaliteit te leveren.

Analyse en advies

Shinchoku biedt de volgende diensten aan op dit gebied.

 • Smart Industry Readiness Thermometer 
  Dit is een eigen assessment waarin we beoordelen wat de score van een productieorganisatie is op de verschillende gebieden van Smart Industry. Hierbij combineren we de drie punten van onze missie met de gebieden die zijn geïdentificeerd in het Industrie 4.0 en Industrie 5.0 landschap
 • Kwaliteit van data Thermometer 
  Omdat onze dienstverlening voor een groot deel afhankelijk is van data, net als de business van fabrikanten waar we mee werken, bieden we een Kwaliteit van data scan aan. In deze scan bepalen we welke data beschikbaar is in een productieorganisatie, en hoe kwalitatief volledig deze is ten opzichte van de vooruitgang die de fabrikant wil creëren
 • Productieprocesdefinitie 
  Het op een geautomatiseerde manier integreren van dataverzameling en -analyse in een productieproces heeft gevolgen voor de manier waarop fabrieken werken. In onze dienst Productieprocesdefinitie helpen wij organisaties te bepalen welke veranderingen in hun proces nodig zijn om te beginnen met het effectief verzamelen en gebruiken van gegevens. Waar nodig kunnen wij dit uitbreiden met hulp bij de selectie van bijvoorbeeld ERP- en MES/MOMS-softwarepakketten

Verzamelen en analyseren van data

Shinchoku kan leveren wat nodig is om gegevens voor fabrikanten te verzamelen en te analyseren. Op dit gebied bieden wij momenteel het volgende aan.

 • Non-intrusive gegevensverzameling en visualisatie 
  Wij bieden een oplossing die bestaat uit hardware en soft-ware waarmee gegevens van een bestaande produc-tiefaciliteit kunnen worden verzameld, zonder dat het be-staande productieproces en de bestaande apparatuur hoe-ven te worden gewijzigd. Door een netwerk van ver-schillende soorten sensoren te installeren, stellen wij fa-brikanten in staat te beginnen met het verzamelen van ge-gevens en deze te visualiseren in een of meer dashboards voor menselijke analyse. Afhankelijk van de behoeften kun-nen de gegevens ter plaatse bij de klant worden bewaard (met ondersteuning van Shinchoku), of in een cloud-omgeving die volledig door Shinchoku wordt beheerd.
 • KPI-definitie en -monitoring 
  Samen met fabrikanten kunnen we de belangrijkste KPI's definiëren waarop zij zich willen richten, en bepalen welke gegevens moeten worden verzameld en hoe deze moeten worden gecombineerd om deze KPI's te monitoren. Deze dienst kan worden gecombineerd met bestaande infra-structuur of met onze niet-intrusieve gegevensverzameling en visualisatie

Automatisering van procesverbetering

Het verzamelen en analyseren van gegevens leidt tot proceswijzigingen, die niet altijd uitpakken zoals bedoeld. Om te voorkomen dat wijzigingen na de invoering ervan moeten worden teruggedraaid, bieden wij diensten aan waarmee vooraf de impact van wijzigingen in productieprocessen kan worden geanalyseerd.

 • Processimulatie
  Op basis van modellen van een productiefaciliteit, met inbegrip van parameters zoals werkingstijden, materia-alstromen, enz, bouwen wij numerieke en discrete eventsimulaties om een eerste numerieke impact te krijgen van voorgestelde procesveranderingen. Dit kan interactief worden gedaan, zodat de parameters in het model kunnen worden aangepast voordat de beste parameterset in de productie wordt geïmplementeerd.

 • Digital Twin
  Voor fabrikanten die verder willen of moeten gaan dan het numerieke en discrete event niveau, kunnen wij on-dersteuning bieden voor het creëren van digitale twe-elingen, gebaseerd op volledige of vereenvoudigde CAD modellen en met of zonder volledige fysische simulatie.

 • AI/Machine Learning-toepassingen
  Waar simulatie helpt bij de interactieve analyse van voorgestelde veranderingen, kunnen er ook gevallen zijn waarin het menselijk brein eenvoudigweg niet kan iden-tificeren welke veranderingen nodig zijn om te verbeteren, of wat de oorzaak van een tekortkoming in een proces is. Voor dit doel bieden wij AI en Machine Learning ondersteuning, waarbij gebruik wordt gemaakt van tech-nieken zoals reinforcement learning om te identificeren waar schijnbaar ongerelateerde gebeurtenissen in verza-melde gegevens een impact hebben op het proces

Traceerbaarheid van de inventaris

Herbewerking en afvalvermindering

Data-driven process improvement for sustainable manufacturing

Contact

Stille Wille 45
5091WB Oost- West- en Middelbeers
Nederland

+31 625319743
info@shinchoku.eu
www.shinchoku.eu