Shinchoku werkt op project basis voor verschillende klanten en levert daarbij maatwerk. Hieronder vind u enkele voorbeelden.

Traceerbaarheid van de voorraad

Voor een klant die een werkplaats voor metaalbewerking runt, zijn we bezig met het opzetten van traceerbaarheid van materialen. De fabriek voert bewerkingen uit die deels geautomatiseerd en deels manueel gebeuren. Verschillende afdelingen voeren be-werkingsstappen uit voor dezelfde producten. Omdat ze allemaal volgens hun eigen lokale planning en capaciteit werken, is het niet eenvoudig om een centraal overzicht te houden van de voorraden gereed product en onderhanden werk. Met een Shinchoku oplos-sing die integreert met hun MES-systeem wordt dit probleem op-gelost en kan een volgende stap naar een efficiënter proces worden gezet.

Restmaterialen en afvalvermindering

Voor een levensmiddelenproducent onderzoeken we huidige en toekomstige productieprocessen om het ontstaan van restma-terialen en materiaalverspilling te verminderen. We brengen sce-nario's in kaart waarin het ontstaan van onbedoelde rework (on-volledige ingrediënten, te hergebruiken in toekomstige productie) of waste (onbruikbaar materiaal) optreedt, en helpen bij het defini-ëren van oplossingen om dit te voorkomen. Als gevolg daarvan zal de hoeveelheid restmaterialen en afval aanzienlijk afnemen, wat goed is voor het milieu en voor de efficiëntie van het produc-tieproces.

MES-selectie en opvolging

Voor een bedrijf dat gespecialiseerd is in specifieke meta-albewerkingstechnieken, is Shinchoku betrokken bij de selectie van een MES-oplossing, om het productieproces verder te auto-matiseren. Dit moet de fabriek helpen om planning en tracking op het niveau van productiestappen te implementeren, in plaats van op het niveau van een volledige klantorder. In een volgende stap zijn we van plan om het nieuwe MES-systeem aan te sluiten op een speciaal sensornetwerk om gegevens over het produc-tieproces te verzamelen, zonder wijzigingen aan te brengen aan de bestaande productieapparatuur en -software.

Data-driven process improvement for sustainable manufacturing

Contact

Stille Wille 45
5091WB Oost- West- en Middelbeers
Nederland

+31 625319743
info@shinchoku.eu
www.shinchoku.eu